Home Zapytanie ofertowe 2

Zapytanie ofertowe 2

Zapytanie ofertowe 2

Towarzystwo Salezjańskie DOM ZAKONNY w Ełku (dalej zwany jako „Zamawiający”) zaprasza do założenia oferty na zadanie pod nazwą:

Wykonanie robót budowlanych wg. załączonego przedmiaru dział nr 1 – Wykopy oraz dział nr 2 –Fundamenty, wraz z ogrodzeniem placu budowy – w ramach zadania – „Pełnowymiarowa treningowa hala sportowa z zapleczem wraz niezbędną infrastrukturą, urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu”.

Share Button