Home Komunikaty

Komunikaty

Celem głównym XXIX Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Ełku & Suwałkach 2021 roku jest stworzenie młodzieży salezjańskiej możliwości rywalizacji sportowej i budowania przez sport nowego świata, opartego na humanizmie i personalizmie, respektując takie fundamentalne wartości jak: pokój, przyjaźń, prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność, miłość, godność osoby, solidarność i zasady fair play.

Komunikat nr 2.

Komunikat nr 1.

Cel igrzysk jest następujący:

 1. przegląd i ocena pracy sportowo – wychowawczej stowarzyszeń lokalnych
  SALOS,
 2. sprawdzenie poziomu sportowego oraz wyłonienie zwycięzców w
  poszczególnych kategoriach wiekowych,
 3. popularyzacja salezjańskiego sportu wychowawczego wśród dzieci i
  młodzieży,
 4. wyłonienie w klasyfikacji ogólnej współzawodnictwa sportowego, najbardziej
  usportowionej młodzieży,
 5. kontynuacja procesu wychowania do sportowego, zdrowego stylu życia, bez nałogów i patologii społecznych, takich jak: nikotynizm, alkoholizm, narkomania, przemoc i brutalizacja życia społecznego.
 6. kontynuowanie, według systemu prewencyjnego ks. Bosko, procesu edukacji fizycznej, zdrowotnej, intelektualnej, kulturowej, duchowej, moralnej i religijnej.
 7. spotkanie i świętowanie wspólnoty młodych w salezjańskim klimacie radości, przyjaźni, odpowiedzialności i solidarności w czasie otwarcia i zakończenia OIMS, rozgrywanych spotkaniach na obiektach sportowych,
 8. promocja wolontariatu poprzez zaangażowanie ludzi młodych w
  przygotowanie i przeprowadzenie OIMS,
 9. promocja miasta Ełku i Suwałk wśród młodzieży i dorosłych z całej Polski.

Szczegółowe cele Igrzysk:
sportowy – rywalizacja sportowa młodzieży salezjańskiej z całej Polski i wyłonienie najlepszych,
kulturowy – wymiana wartości pomiędzy przedstawicielami różnych miejscowości,
poznawczy – poznanie tradycji i historii Miasta Ełku,
promocyjny – ukazanie historycznych, gospodarczych, turystycznych, sportowych i rozrywkowych walorów Miasta Ełku,
integracyjny – zawarcie znajomości i przyjaźni, ważnych z punktu widzenia integracji Polaków w wymiarze ogólnopolskim

Share Button