Home Odnowa w Duchu Św.

Odnowa w Duchu Św.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

Na początku XX wieku dało się zauważyć charyzmatyczne ożywienie, które w latach 60 zaowocowało powstaniem w Kościele Katolickim pierwszych grup Odnowy Charyzmatycznej. Dziś już miliony chrześcijan różnych wyznań doświadczyło działania Ducha świętego. Również w naszej parafii istnieje taka grupa. Msza Św. animowana przez wspólnotę sprawowana jest w każdą środę o godz. 18.00 po której odbywa się spotkanie modlitewne w bibliotece parafialnej.

Share Button