Home Drużyna 10

Drużyna 10

Żak 8-9 lat

Cele etapu – główne kierunki oddziaływania

rozwijania zainteresowań piłką nożną
zachęcanie do systematycznego uczestnictwa w zajęciach,
wypracowanie pozytywnego nastawienia do gry w piłkę nożną,
opanowanie umiejętności piłkarskich wystarczających do przezywania radości z uczestnictwa w małych grach. Praca z dziećmi w wieku 5-6 lat jest bardzo specyficzna i odpowiedzialna. Wymaga specjalnego podejścia i form metodycznych. Należy pracować w małych grupach, dostarczać dzieciom miłych, pozytywnych wrażeń z zajęć, kreować swobodną, przyjacielską, radosną atmosferę. Najwięcej czasu trzeba poświęcać formom zabaw ruchowych i małych gier, dopasowując ich treść do możliwości i zainteresowań ćwiczących. Dzieci mają tutaj częsty kontakt z piłką, oddają wiele strzałów a reguły gry są przejrzyste i dostarczają wiele radości i zabawy.

ETAP GIER I ZABAW RUCHOWYCH

Terminy zajęć
Wtorek 16,00 – 17,00
Piątek 16,00 – 17,00

 

Trenerzy
Łukasz Orzechowski
Marcin Sigiel

Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej zabawy.

Share Button