Home Drużyna 09

Drużyna 09

Żak 8-9 lat

Cele etapu – główne kierunki oddziaływania

  • rozwijania zainteresowań piłką nożną
  • zachęcanie do systematycznego uczestnictwa w zajęciach,
  • wypracowanie pozytywnego nastawienia do gry w piłkę nożną,
  • opanowanie umiejętności piłkarskich wystarczających do przezywania radości z uczestnictwa w małych grach. Praca z dziećmi w wieku 5-6 lat jest bardzo specyficzna i odpowiedzialna. Wymaga specjalnego podejścia i form metodycznych. Należy pracować w małych grupach, dostarczać dzieciom miłych, pozytywnych wrażeń z zajęć, kreować swobodną, przyjacielską, radosną atmosferę. Najwięcej czasu trzeba poświęcać formom zabaw ruchowych i małych gier, dopasowując ich treść do możliwości i zainteresowań ćwiczących. Dzieci mają tutaj częsty kontakt z piłką, oddają wiele strzałów a reguły gry są przejrzyste i dostarczają wiele radości i zabawy.
  • ETAP GIER I ZABAW RUCHOWYCH

Terminy zajęć

Poniedziałek 18,00 – 19,00

Piątek 18,00 – 19,30

Trenerzy

Michał Tarasiuk

Cezary Rozwalka

Zapaszamy wszystkich chętnych do wspólnej zabawy.

Share Button