Home Drużyna 08

Drużyna 08

Orlik 9-10 lat

Cele etapu – główne kierunki oddziaływania

  • zachęcanie do systematycznego uczestnictwa w zajęciach z piłką,
  • wypracowanie pozytywnego nastawienia do gry w piłkę nożną,
  • wychowanie poprzez sport zgodnie z zasadami dydaktyki i etyki,
  • wielostronne rozwijanie sprawności ogólnej,
  • kształtowanie techniki indywidualnej z piłką („czucie piłki”), techniki indywidualnej bez piłki w zakresie skoordynowanej i ekonomicznej umiejętności biegania,
  • rozwijanie zdolności motorycznych, szczególnie koordynacji ruchowej, szybkości i gibkości,
  • stosowanie szerokiej palety form zająć: zabawowej, zadaniowej, ścisłej, fragmentów gry oraz gier uproszczonych i małych,
  • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, – kształtowanie motywacji wewnętrznej,
  • określenie uzdolnień do gry w piłkę nożną (etap wstępnej selekcji).

Terminy zajęć

Poniedziałek 17,00 – 18,00

Czwartek 17,30 -19,00

Trenerzy

Marcin Żywno

Marek Wrzosek

Zapaszamy wszystkich chętnych do wspólnej zabawy.

Share Button