Home Drużyna 07

Drużyna 07

Orlik 10-11 lat

Cele etapu – główne kierunki oddziaływania

  • wychowanie poprzez sport zgodnie z zasadami dydaktyki i etyki,
  • rozwijanie sprawności ogólnej,
  • kształtowanie wszystkich elementów techniki indywidualnej z piłką, techniki indywidualnej bez piłki w zakresie skoordynowanej i ekonomicznej umiejętności biegania i skakania,
  • rozwijanie umiejętności gry, poprzez kształtowanie zasad taktyki indywidualnej i najważniejszych elementów taktyki grupowej,
  • rozwijanie zdolności motorycznych, szczególnie koordynacji ruchowej, szybkości, gibkości i wytrzymałości tlenowej,
  • stosowanie szerokiej palety form zajęć: zabawowej, zadaniowej, ścisłej, fragmentów gry oraz gier uproszczonych i małych, – kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie motywacji wewnętrznej,
  • określenie uzdolnień do gry w piłkę nożną poprzez grę na wielu pozycjach taktycznych w drużynie.

Treminy treningów

Poniedziałek 16,00 -17,00

Czwartek 16,00 -17,30

Trenerzy

Paweł Bernatowicz

Robert Karwowski

Zapaszamy wszystkich chętnych do wspólnej zabawy.

Share Button