Home Drużyna 04

Drużyna 04

Młodzik 11-12 lat

Cele etapu – główne kierunki oddziaływani

 • –          systematyczne uczestnictwo ucznia sportowca w procesie edukacji,-          pozytywne zastawienie do gry w piłkę nożną,

  –          wychowywanie poprzez sport zgodnie z zasadami dydaktyki i etyki,

  –          wielostronne rozwijanie sprawności ogólnej,

  –          doskonalenie techniki indywidualnej z piłką („czucie piłki”), techniki indywidualnej bez piłki w zakresie skoordynowanej i ekonomicznej umiejętności biegania,

  –          nauczanie i doskonalenie działań indywidualnych i grupowych, występujących podczas gry w ataku i obronie w aspekcie celowości ich stosowania,

  –          ustalenie wstępne pozycji zajmowanej w grze (gra na każdej pozycji),

  –          rozwijanie zdolności motorycznych, szczególnie koordynacji ruchowej ogólnej w aspekcie zwinności, zwrotności i gibkości, szybkości lokomocyjnej i specyficznej wytrzymałości (potencjału tlenowego),

  –          rozwijanie koordynacji ruchowej ukierunkowanej, np. podczas czynności z piłką, eksponowanie:

  •       zachowanie równowagi,

  •       orientacji przestrzenno-czasowej,

  •       rytmizacji, różnicowania kinestetycznego, dostosowania ruchów do sytuacji, elastycznego łączenia ruchów w sytuacji, podejmowania decyzji itp.

  –          rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,

  –          kształtowanie motywacji wewnętrznej:

  –    aspiracji osiągnięć, „waleczności” potrzeb,

  •       umiejętności rywalizacji z własnymi słabościami (samodoskonalenie),

  •       umiejętność wyciągania wniosków z błędów podczas gry (samoocena),

  –       intelektualizacja zajęć piłkarskich (wiadomości o grze i jej uczestnikach, znaczenie wysiłku i odżywiania),

  –       określenie uzdolnień do gry w piłkę nożną (etap selekcji właściwej i specjalistycznej)

  –       indywidualizacja zajęć piłkarskich.

Termnin zajęć

Poniedziałek 18,30 – 20,00

Czwartek 18,30 -20,00

Piątek 17,00  /mecz ligowy/

Trener

Mariusz Żukowski

Łukasz Łojewski

Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej zabawy.

Share Button